מה הסיבה שבגללה חיפשת ליווי עסקי? 
הניסיון מעיד שמרבית המבקשים ליווי עסקי פונים בגלל אחת מהסיבות הבאות: